Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 7
 

Beste lezers,

Met deze nieuwsbrief informeert Scholz Ontwikkeling u graag over de voortgang van de woningbouwontwikkeling aan de Startingerweg fase 2a te Akersloot. Wellicht is inmiddels bij u bekend dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 22 december 2021 de benodigde verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Dit was terug te lezen in het Noordhollands Dagblad van 12 januari 2022. Door dit heugelijke nieuws zien wij nu vele vragen binnen komen van geïnteresseerden, vandaar deze update. 

Planning
Momenteel wordt het bestemmingsplan door de gemeente beoordeeld en bij goedkeuring vrijgegeven voor de terinzagelegging. Daaropvolgend dienen er nog enkele besluitmomenten en procedurele stappen plaats te vinden. Deze stappen ziet u in onderstaand overzicht en zijn indicatief:

Ontwerp bestemmingplan 1e kwartaal 2022
Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan 1e kwartaal 2022
Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan 2e/ 3e kwartaal 2022
Opstellen vergunningstukken 2e kwartaal 2022
Verkoop 3e/ 4e kwartaal 2022

Om u van de juiste informatie te voorzien, zullen wij de komende periode ook de projectsite: ww.Startingerweg.nl updaten. Houd deze dus goed in de gaten.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor via het telefoonnummer: 0255 531 944 of stuur een mail naar:
info@scholz.nl.

Met vriendelijke groet,

Scholz Groep


                             Tel +31(0)255-531944
                Ampèrestraat 11                                           info@scholz.nl
                1976 BE IJmuiden                                        
 www.Startingerweg.nl

Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Goed
Kan beter
 
 
Afmelden
Deze nieuwsbrief is verzonden vanuit een automatische mailbox.
E-mails naar deze mailbox worden niet beantwoord.