Derde nieuwsbrief
 

Geachte omwonenden van Startingerweg, Beste lezers,

De gemeente Castricum en Scholz Ontwikkeling hebben in samenwerking het Ruimtelijk Kader Startingerweg fase 2 opgesteld. Het Ruimtelijk Kader is op 9 april behandeld in de gemeenteraad, waar ook ruimte werd gegeven om als omwonende in te spreken. Inmiddels is het Ruimtelijk Kader op 23 april 2020 door de gemeenteraad aangenomen. Waarin de positieve nadruk met name lag op de diversiteit van het woonprogramma en de ruimtelijke kwaliteit die in het plan zit.

In juli 2019 heeft Scholz Ontwikkeling het schetsontwerp gepresenteerd aan de omwonenden in DOK10 te Akersloot. Hiervoor zijn ruim 200 uitnodigingen bij alle omwonenden in de brievenbus gedaan en er is een uitnodiging opgehangen in de supermarkt. Op deze avond is met themaborden het schetsplan gepresenteerd dat direct daarna openbaar gemaakt is op www.startingerweg.nl. Dit participatiedocument is in september 2019 onderdeel geworden van de verdere uitwerking.

Het merendeel van de punten uit het participatiedocument gaan in op detail en het ontwerp en zijn daarmee goed oplosbaar in de planvorming. Dit zal dan ook de basis zijn bij de volgende inloopavond. Dit proces en het laatste ontwerp is gedeeld in onze digitale nieuwsbrief van december 2019, welke jammer genoeg niet door iedereen goed ontvangen is. Op www.startingerweg.nl vindt u een verbeelding van het plan welke opgenomen is in het Ruimtelijk Kader. Op deze website zijn ook de themaborden van 2019 te zien.

In het traject tot bestemmingsplan zullen wij wederom een inloopavond organiseren. Op deze avond is aandacht voor het ontwerp wat er nu ligt in vergelijking tot juli 2019, maar hier willen we ook graag onderdelen uitlichten. Er zit veel openbaar gebied in het plan en wij ontvangen hierover graag de gedachten vanuit de omgeving. Om een betere verbeelding te krijgen van de planvorming zullen wij hiervoor een aantal impressies opzetten. Hierdoor zal de platte tekening welke het nu is meer vorm krijgen en meer inzicht geven op het eindresultaat. Uiteraard kan het zijn dat u nog vragen of opmerkingen heeft. Deze zullen wij zoveel mogelijk proberen te beantwoorden en er zal ook mogelijkheid zijn om deze achter te laten.

Wij zien u graag op de informatieavond. Gezien de huidige situatie omtrent het Coronavirus zijn wij nog op zoek naar een gepast tijdstip, locatie en daarnaast ook de manier van uitvoering, waarbij wij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht kunnen nemen.

Wij hebben deze nieuwsbrief digitaal en tevens per post aan de direct omwonenden verspreid. Wij zullen de nieuwsbrief op belangrijke momenten in het proces ook per post blijven verspreiden, maar graag vragen wij u om u ook in te schrijven op www.startingerweg.nl, zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

Tot slot
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch via: 0255-531944 of een email sturen naar startingerweg@scholz.nl.


Projectteam Startingerweg

                                Tel +31(0)255-531944
                Ampèrestraat 11                                          startingerweg@scholz.nl
                1976 BE IJmuiden                                        www.scholz.nl

Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Goed
Kan beter
 
 
Afmelden
Deze nieuwsbrief is verzonden vanuit een automatische mailbox.
E-mails naar deze mailbox worden niet beantwoord.