Met 1.400 woningen dichtbij het water, een nieuwe jachthaven, een gastvrije passantenhaven, een stadsstrand, twee parkeergarages en vele winkel-, horeca- en vrijetijdsvoorzieningen op de vernieuwde boulevard krijgt het centrum van Harderwijk weer een gezi
 

Werkzaamheden Boulevard van start

Na de bouwvak (25 juli t/m 12 augustus 2016) start aannemer Boskalis met de plaatsing van de damwanden langs een deel van de kade in de Vissershaven (zijde Havendam). De Vissershaven blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar, maar vaarverkeer kan hinder ondervinden van werkschepen of een tijdelijke stremming. Lees verder>>

Detectiewerkzaamheden Boulevard afgerond

Afgelopen weken heeft op de locatie van de oude rijbaan en het parkeerterrein P-4 detectieonderzoek plaatsgevonden naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is gebruikelijk om de werkzaamheden in de bodem op een veilige en verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Ondanks dat het gebied verdacht was, is er niets aangetroffen. Lees verder>>
 

Archeologisch onderzoek Vischpoort

In oktober 2016 start het archeologisch onderzoek bij de Vischpoort als derde en laatste onderzoekslocatie. Aan de hand van archeologische proefsleuven wordt bepaald welke archeologische resten op deze locatie precies zitten, en hoe intact deze gebleven zijn. Het onderzoek richt zich met name op de laad- en lossteiger, ook wel havenbrug, die vroeger vanaf de Vischpoort in zee stak. Lees verder>>

Uitkijkpunt: volg de werkzaamheden op de Boulevard

De komende jaren vinden er op verschillende locaties op de Boulevard werkzaamheden plaats. Daarbij wordt met groot materieel gewerkt. Om u een mooi zicht te geven op het werk, is een speciaal uitkijkpunt gemaakt op de hoek van de Strandboulevard en de oprit van het Dolfinarium. U kunt daar op een veilige manier de werkzaamheden bekijken. Lees verder>>
 

José Maas: “Trots dat onze stad zo mooi wordt”

Net zoals de eerste bewoners van het Zuidereiland blij zijn met de nabijheid van de binnenstad, is binnenstadbewoonster José Maas blij met de nabijheid van het Waterfront. Ze hoeft in haar huis binnen de stadsmuren alleen maar de trap op te lopen voor een verbluffend uitzicht op de nieuwe woningen van het Zuidereiland, de vernieuwde Jachthaven De Knar en de koepel van het Dolfinarium. Lees verder>>

Najaar 2016: nieuwe woningen in de verkoop!

Naar verwachting komen in het najaar van 2016 nieuwe woningen en bouwkavels in de verkoop. Het gaat om 8 bouwkavels en 11 eengezinswoningen op het Zuidereiland en 15 eengezinswoningen op de Watersportboulevard. Lees verder>>
 

Nieuw nummer voor vragen, klachten en schades!

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een nieuwe Strandboulevard. Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is bouwhinder voor inwoners, ondernemers en bezoekers onvermijdelijk. Denk hierbij aan verkeersomleidingen, bouwhekken rondom bouwterreinen, bouwverkeer en geluidsoverlast. Voor vragen, klachten en schade kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum via 0341 - 743 840. Lees verder>>
 
 
Afmelden
Deze nieuwsbrief is verzonden vanuit een automatische mailbox.
E-mails naar deze mailbox worden niet beantwoord.