Harderwijk wordt met Waterfront weer een echte stad aan het water: met 1.400 woningen, nieuwe passantenhavens, een stadsstrand, een lange flaneerpromenade, parkeergarages en vele winkel-, horeca- en vrijetijdsvoorzieningen.
 

Grote belangstelling informatiebijeenkomst VO Boulevard


De Raadzaal in het stadhuis stroomde op maandag 15 februari vol met bewoners, ondernemers, raadsleden en andere belangstellenden voor de informatieavond over het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het Boulevardgebied. 
Lees verder>>

Werkzaamheden Strandboulevard


Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van het Boulevardgebied (tussen de Vischpoort en de Vissershaven), zoals het (ver)leggen van de rijweg, riolering, kabels en leidingen. Daarnaast is gestart met het dempen van de Haven van Harderwijk.
Lees verder>>

Bodemsanering op koers


In oktober 2015 zijn de saneringswerkzaamheden op het oude industrieterrein Haven begonnen. Het werk verloopt voorspoedig. Aannemer Boskalis heeft met behulp van de BeauDredge-machine op dit moment ruim een derde van het gebied gesaneerd.
Lees verder>>

Straatnamen woongebieden Waterfront


Robbenzand, Vuurtorenweg, Brandaris en Visserijstraat zijn voorbeelden van de nieuwe straatnamen van de openbare wegen in het Waterfront. Per deelgebied zijn thema’s benoemd waar de straatnamen hun oorsprong aan ontlenen. 
Lees verder>>

Aanleg tijdelijk parkeerterrein


In verband met de herinrichting van de Boulevard worden de komende jaren de parkeerterreinen op de Strandboulevard geleidelijk buiten gebruik gesteld. Om de parkeerdruk op te vangen wordt dit voorjaar gestart met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie van het oude industrieterrein Haven. 
Lees verder>>

Nieuwsbrief Wonen in Waterfront


Afgelopen dinsdag is een nieuwe digitale nieuwsbrief Wonen in Waterfront verschenen. Daarin staat het laatste nieuws over het woningaanbod en -bouw. Heeft u deze nieuwsbrief gemist? Klik hier voor de nieuwsbrief.
 

Volg de werkzaamheden via de webcam


Volg werkzaamheden Waterfront live vanuit uw stoel! Via de webcam op de Vischpoort kunt u de werkzaamheden in het oostelijk deel van de Strandboulevard volgen. Op de achtergrond ziet u de bouw van de woningen. Via de webcam op het stadhuis ziet u de saneringswerkzaamheden op het oude industrieterrein Haven. 
 
Afmelden
Deze nieuwsbrief is verzonden vanuit een automatische mailbox.
E-mails naar deze mailbox worden niet beantwoord.