Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 4
 

Geachte omwonenden van Startingerweg, Beste lezers,

Wij doen ons best u op belangrijke momenten te blijven informeren over de voortgang van de bouwplannen van ‘Startingerweg’.
Omdat er eerst nog een extra ontwerpopgave ligt voor ‘’het Tulpenlaantje’’, delen we het plan nu in twee plangebieden op: Startingerweg fase 2a, oostelijk van de Startingerweg en Startingerweg fase 2b, zuidelijk van ‘’het Tulpenlaantje’’.

Planning
Het onderstaande stedenbouwkundigplan Startingerweg fase 2a heeft op dit moment een DO status, ofwel de status van een definitief ontwerp. Naar aanleiding van een positief collegebesluit van 2 februari jl. zal het plan per 15 februari a.s. ter inzage komen te liggen. U kunt dan gedurende 6 weken uw reactie geven op het plan. Daarnaast nodigen wij u hierbij ook graag uit voor een online informatiesessie. Door middel van een presentatie lichten wij u de voorgenomen ontwikkeling ‘Startingerweg fase 2a’ toe.Figuur 1: Startingerweg fase 2a

Online informatieavond
Op 17 februari a.s. vindt  een online informatiesessie plaats. Van 19.30 uur tot 20.30 uur.
We presenteren onder andere de volgende onderdelen: Schetsontwerp, woonprogramma, parkeren, verkeer, inpassing van groen, duurzaamheid en natuur. Tevens geven wij u de mogelijkheid tijdens deze informatiesessie vragen te stellen, via de chat. Deze zullen wij zoveel mogelijk direct proberen te beantwoorden. De presentatie zullen wij na de avond in beknopte vorm op onze projectsite: www.startingerweg.nl publiceren. Daarnaast zult u ook een verslaglegging van de avond per e-mail ontvangen.

Bent u aanwezig?
U kunt zich tot uiterlijk 15 februari a.s. aanmelden via het inschrijfformulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en vlak voor de informatieavond sturen we u per e-mail instructies hoe u deel kunt nemen aan de online informatieavond.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Ook digitale nieuwsbrieven

Wij hebben deze informatiebrief nu per post verspreid. In de toekomst houden we u graag tussentijds ook op de hoogte van ontwikkelingen via een digitale nieuwsbrief.

Vragen?
Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen via het telefoonnummer: 0255 531 944 of een e-mail sturen naar: 
 info@scholz.nl

Wij kijken ernaar uit u te mogen begroeten tijdens de online informatiesessie op 17 februari a.s.

Met vriendelijke groet,

Scholz Groep


                                Tel +31(0)255-531944
                Ampèrestraat 11                                          startingerweg@scholz.nl
                1976 BE IJmuiden                                        www.scholz.nl

Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Goed
Kan beter
 
 
Afmelden
Deze nieuwsbrief is verzonden vanuit een automatische mailbox.
E-mails naar deze mailbox worden niet beantwoord.